Samen (educatief partnerschap)

Samen (educatief ouderschap)

Wij vinden een nauwe samenwerking tussen leerlingen, ouders en de school erg belangrijk. Samen zijn we verantwoordelijk voor het welbevinden van de kinderen en voor goede resultaten. Die samenwerking wordt o.a.vormgegeven door tenminste 4 keer per jaar met alle ouders te spreken over de ontwikkelingen van de kinderen. Daarbij starten we jaarlijks met een vertelavond. Alle ouders worden uitgenodigd om in de eerste twee weken hun kind aan de nieuwe groepsleerkracht voor te stellen. In de loop van het jaar zijn er nog drie oudergesprekken over de resultaten en alles wat van belang is om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.