Ouderraad

Ouderraad (OR)

De OR heeft als taak activiteiten in de school te helpen organiseren. De OR is o.a. verantwoordelijk voor het organiseren van het Sinterklaas- en Kerstfeest, algemene ouderavond, avondvierdaagse en het beheer van de ouderbijdrage. Deze en nog veel meer activiteiten zoals excursies, sportdagen en aankleding van het schoolgebouw worden uit de ouderbijdrage betaald. Bij ons op school is de ouderbijdrage vastgesteld  op € 30,-  per kind. U kunt het bedrag overmaken op IBAN nr. NL84 INGB 0009 0319 24 ten name van Ouderraad Egelantier onder vermelding van de naam en de klas van uw kind(eren).

Kunt u dit bedrag niet in één keer betalen, dan kunt u het voldoen in termijnen. Als u het helemaal niet kunt betalen, wilt u dit dan doorgeven aan ouderraad@egelantier.asg-almere.nl of aan directie@egelantier.asg-almere.nl. We kunnen dan samen zoeken naar een oplossing.
Klik hier voor het verslag jaarvergadering Ouderraad 20-09-2016

Onze OR bestaat uit:

Amara Venverloo - Penningmeester

Jean-Paul van den Hoed- Voorzitter

Deborah de Graav - secretaris

Manueska Bernadin- ORlid

Melvin Bossé - ORlid

Thimitia Soesman - ORlid